تهران,خیابان سعادت آباد آگهی ویژه
دکتر رکسانا صادقی
فوق تخصص جراحی قلب
02188687916 0-5
تهران, خیابان قائم مقام آگهی ویژه
دکتر ربابه رجبی
فوق تخصص جراحی قلب
02188531823 0-5
انتهای بلوار کشاورز،بی... آگهی ویژه
دکتر علیرضا کاظمینی
فوق تخصص جراحی قلب
02161192997 0-5
تهران.میدان ونک.خیابان...
دکتر مهران همت خواه
فوق تخصص جراحی قلب
02122203017 0-5
کارگر شمالی مقابل مرکز...
تهران.تجریش.ایستگاه مت...
دکتر شعبانعلی علی زاده
فوق تخصص جراحی قلب
02122754109 0-5
تهران خیابان ستارخان خ... آگهی ویژه
دکتر فاطمه لبافی
فوق تخصص جراحی قلب
02166516704 0-5
ستارخان روبه روی برق آ... آگهی ویژه
دکتر آزاده آقازاده
فوق تخصص جراحی قلب
02144232838 0-5
تهران-ضلع غربی پارک تس... آگهی ویژه
دکتر حسین هوشنگ
فوق تخصص جراحی قلب
02177823005 0-5
تهران-میدان ونکابتدای ... آگهی ویژه
دکتر قاسم فخرایی
فوق تخصص جراحی قلب
02188874980 0-5
تهران-میدان فلاح خیابا... آگهی ویژه
دکتر فرشاد فرنقی
فوق تخصص جراحی قلب
02122218741 0-5
تهران خ شریعتی-بالاتر ... آگهی ویژه
دکتر پریسا مرتضوی مقدم
فوق تخصص جراحی قلب
02122881564 0-5