تهران,سعادت آباد آگهی ویژه
آقای بیدگلی
رادیولوژی,سونوگرافی
02188698588 5-5
تهران,منطقه 18 آگهی ویژه
دکتر سیدمحمد جعفری
رادیولوژی,سونوگرافی
02142198880 0-5
تهران آگهی ویژه
دکتر سیدرضا حسینی
رادیولوژی,سونوگرافی
02155041000 0-5
تهران,میدان انقلاب آگهی ویژه
آقای مهندس حسینی
رادیولوژی,سونوگرافی
02166422388 5-5