مطب اول ,رادیولوژی و سونوگرافی شقایق : تهران آگهی ویژه
دکتر غلامرضا سیف
رادیولوژی و سونوگرافی پردیس ونک و شقایق
( (مطب شقایق 02188553310 0-5
تهران,میدان انقلاب آگهی ویژه
آقای مهندس حسینی
رادیولوژی,سونوگرافی
02166422388 5-5
تهران,سعادت آباد آگهی ویژه
آقای بیدگلی
رادیولوژی,سونوگرافی
02188698588 5-5
تهران,منطقه 18 آگهی ویژه
دکتر سیدمحمد جعفری
رادیولوژی,سونوگرافی
02142198880 5-5
شیراز,خیابان شهید فقیهی آگهی ویژه
مرکز تصویربرداری پزشکی تابش
رادیولوژی,سونوگرافی
07132311111 5-5
تهران آگهی ویژه
دکتر سیدرضا حسینی
رادیولوژی,سونوگرافی
02155041000 0-5