تهران,ابتدای خیابان میرداماد غربی آگهی ویژه
ادیولوژیست فاطمه جیحون
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02188784558 0-5
کرج,مهرشهر آگهی ویژه
ادیولوژیست طناز علوی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02633312254 5-5
ورامین,خیابان مسجد جامع آگهی ویژه
ادیولوژیست سمیرا رضائی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02136253008 0-5
شهریار,خیابان ولیعصر (عج) آگهی ویژه
ادیولوژیست ناصر یزدی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02165222195 0-5
شهریار,خ ولیعصر آگهی ویژه
ادیولوژیست محمدجواد موید
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02165279877 5-5
ورامین,میدان امام خمینی آگهی ویژه
دکتر نسرین گوهری
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02136271956 5-5
📍تهران,کارگرشمالی آگهی ویژه
ادیولوژیست سید حسن حسینی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02166439931 5-5
زاهدان,مدرس آگهی ویژه
ادیولوژیست غفور ملک رئیسی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
05433426345 0-5
تهران,خیابان ولی عصر آگهی ویژه
ادیولوژیست نیلوفر رستم زاده
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02126213508 5-5
شهرقدس, میدان آزادی(سرقنات) آگهی ویژه
امیرفخریان
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
0-5
تهران.چهارراه کامرانیه... آگهی ویژه
درمانگاه دکتر سودبخش
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02122831375 0-5
تهران، میدان ونک ، خیا... آگهی ویژه
ادیولوژیست بهناز دارابی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02188614726 0-5