ورامین, خیابان مسجد جامع آگهی ویژه
ادیولوژیست سمیرا رضائی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02136253008 0-5
تهران,خیابان ولی عصر آگهی ویژه
ادیولوژیست نیلوفر رستم زاده
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02126213508 0-5
شهرقدس, میدان آزادی(سرقنات) آگهی ویژه
امیرفخریان
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
0-5
شهریار ,خ ولیعصر آگهی ویژه
ادیولوژیست محمدجواد موید
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02165279877 0-5
تهران.چهارراه کامرانیه... آگهی ویژه
درمانگاه دکتر سودبخش
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02122831375 0-5
ورامین.میدان امام خمین... آگهی ویژه
دکتر نسرین گوهری
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02136271956 0-5
تهران، میدان ونک ، خیا... آگهی ویژه
ادیولوژیست بهناز دارابی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02188614726 0-5
تهران،خیابان شریعتی،با... آگهی ویژه
ادیولوژیست یاسمن شیبانی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
09904405408 0-5
ابتدای بلوار اصلی گلس...
علیرضا اکبری
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
56744515 0-5
سعادت آباد،میدان کاج،م... آگهی ویژه
ناصر بافکار
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02188871014 0-5
تهران.روبروی ایستگاه م...
امیرحسین کامرانی
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02122892739 0-5
تهران.انتهای خط نازی آ... آگهی ویژه
ادیولوژیست:امید نیک اندیش
شنوایی سنجی، شنوایی شناسی
02155358189 0-5