تهران,میدان توحید آگهی ویژه
دکتر زهرا آبادپور
متخصص و فوق تخصص خون و سرطان
09912271203 5-5
تهران,خیابان بهشتی آگهی ویژه
دکتر علیرضا قاضی زاده
متخصص و فوق تخصص خون و سرطان
02188535906 0-5
تهران آگهی ویژه
دکتر هلاله خوشبخت
متخصص و فوق تخصص خون و سرطان
5-5