تهرانسر, خیابان 18 آگهی ویژه
کلینیک تخصصی رادیولوژی وسونوگرافی تهرانسر
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02144521268 0-5
تهران,بلوار اصلی تهرانسر آگهی ویژه
دکتر هدا رحیمی-دکتر سپیده رحیمیان
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02140445009 5-5
تهران,خیابان جنت آباد آگهی ویژه
دکتر پروین سرتیپی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02144433120 0-5
تهران,تهرانپارس آگهی ویژه
دکتر سها نوئین
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02176702206 0-5
تهران,بالاتر از پارک وی آگهی ویژه
دکتر مهری خوبی وند
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02122013508 5-5
بابل آگهی ویژه
دکتر آزیتا مینوئی- دکتر محمدرضا امامی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
0113553 0-5
تهران,اتوبان همت غرب آگهی ویژه
دكتر پانته آ وزيری
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02144737014 0-5
تهران,جاده ساوه آگهی ویژه
دکتر رحیمی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02156338038 5-5
تهران,خیابان ستارخان آگهی ویژه
دکتر نازنین بصیری
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02166516124 0-5
تهران,تهرانپارس آگهی ویژه
دکتر زهرا کفایتی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
09393750317 5-5
تهران,خ دکتر شریعتی آگهی ویژه
دکتر ساحل مرجانی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02122888011 5-5
تهران,آریا شهر آگهی ویژه
دکتر مهرانگیز دقیقی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02144204848 5-5