تهران,میدان پونک آگهی ویژه
دکتر مهرزاد رمضان نیا
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02144405800 0-5
تهران,تهرانپارس آگهی ویژه
دکتر سها نوئین
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02176702206 0-5
تهران,خیابان کریم خان زند آگهی ویژه
دکتر فریبا خودکار
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02188325362 5-5
تهران,تهرانپارس آگهی ویژه
دکتر زهرا کفایتی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
09393750317 5-5
تهران,خیابان ستارخان آگهی ویژه
دکتر نازنین بصیری
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02166516124 0-5
تهران,خیابان دکتر شریعتی آگهی ویژه
دکتر ساحل مرجانی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02122888011 5-5
تهران,آریا شهر آگهی ویژه
دکتر مهرانگیز دقیقی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02144204848 5-5
تهران,فلسطین شمالی آگهی ویژه
دکتر آسیه رضوانی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02188932838 5-5
تهران,بلوار کشاورز آگهی ویژه
دکتر مجید کاشی-دکتر راضیه کوهی
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02188800404 5-5
تهران.یوسف آباد.خیابان... آگهی ویژه
دکتر غلامرضا سیف
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02188553310 0-5
تهرانسر، بلوار تهرانسر... آگهی ویژه
کلینیک تخصصی رادیولوژی وسونوگرافی تهرانسر
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02144521268 0-5
تهران آگهی ویژه
دکتر هدا رحیمی-دکتر سپیده رحیمیان
رادیولوژی تخصصی فک و دهان و صورت
02140445009 0-5