تهران,خیابان شریعتی
دکتر علیرضا سینا
متخصص و فوق تخصص کلیه
02122879774 5-5
تهران,ضلع شمالی آگهی ویژه
دکتر فرین رشید فرخی
متخصص و فوق تخصص کلیه
02122630306 0-5
شیراز,خیابان زند آگهی ویژه
دکتر محمدرضا سلطانی
متخصص و فوق تخصص کلیه
07132317911 0-5
تهران,میرداماد آگهی ویژه
دکتر امیر ملک احمدی
متخصص و فوق تخصص کلیه
02126407313 0-5
تهران,خیابان قائم مقام فراهانی آگهی ویژه
دکتر امیراحمد نصیری
متخصص و فوق تخصص کلیه
02188503650 0-5
مطب:خیابان کارگر شمالی...
دکتر منوچهر امینی
متخصص و فوق تخصص کلیه
02188015531 0-5
شهریار.ابتدای خیابان و...
دکتر پیام وزیری
متخصص و فوق تخصص کلیه
02165279122 0-5
تهران.خیابان ولیعصر100...
دکتر بهمن پیران ویسه
متخصص و فوق تخصص کلیه
02188886652 0-5
تهران.خیابان شهید بهشت... آگهی ویژه
دکتر حسین هل اطائی
متخصص و فوق تخصص کلیه
02188766168 0-5
تهران،خیابان ولیعصر،خی... آگهی ویژه
دکتراحمدرضارفعتی
متخصص و فوق تخصص کلیه
02188203868 0-5
سعادت آباد.میدان کاج ....
دکتر اسعد مرادی
متخصص و فوق تخصص کلیه
02122373980 0-5