رباط کریم,بعداز فلکه سوم گلستان آگهی ویژه
تهران.میدان پونک ابتدا... آگهی ویژه
تهران, میدان ابوذر (فلاح) خیابان بیست متری ابوذر آگهی ویژه
تهران.خیابان سعادت آبا...
خیابان استاد مطهری.بین...
خیابان ولیعصر زعفرانیه...
تهران-بیمارستان بهارلو...