تهران,شهرک غرب آگهی ویژه
دکتر محمد سپه دوست
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02188367356 5-5
تهران,جنت آباد مرکزی آگهی ویژه
دکتر عبدالحمید اسماعیلی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02144404551 5-5
تهران,ولنجک آگهی ویژه
تهران,خیابان پاسداران آگهی ویژه
دکتر شهرام مهاجر شیروانی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02122773359 0-5
تهران,خیابان پاسداران آگهی ویژه
دکتر روجا ولیپور
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02122555038 0-5
تهران,خیابان کارگر شمالی
دکتر سیدحسین احمدی تفتی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02188029675 0-5
تهران,بلوار اندرزگو آگهی ویژه
دکتر محمد نوری زاده
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02122392914 5-5
تهران,بلوارکشاورز آگهی ویژه
دکتر کیهان صیادپور
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02166128424 0-5
تهران,شهرک گلستان آگهی ویژه
دکتر غلامحسین فاتحی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02144924042 0-5
تهران,شهرک گلستان آگهی ویژه
دکتر غلامحسین فاتحی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02144924042 0-5
تهران,خیابان ولیعصر آگهی ویژه
دکتر محمدعلی یوسف نیا
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02188771216 0-5
تهران,گیشا آگهی ویژه