تهران,خیابان ولیعصر آگهی ویژه
دکتر محمد فرقانی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02188208372 5-5
نیشابور,خیابان عطار آگهی ویژه
دکتر امیر بلوچ زاده
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
05143212854 0-5
تهران,جردن آگهی ویژه
دکتر علیرضا علیزاده قویدل
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02188674921 5-5
تهران,سهرودی آگهی ویژه
دکتر روجا ولیپور
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02188538035 0-5
تهران, میدان انقلاب آگهی ویژه
کلینیک تخصصی قلب و عروق ایران زمین
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
09925551700 5-5
تهران,میدان خراسان آگهی ویژه
کلینیک تخصصی قلب و عروق ملت ایران
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02133730930 0-5
تهران,خیابان کارگر شمالی آگهی ویژه
دکتر سیدحسین احمدی تفتی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02188029675 5-5
سنندج,خیابان آبیدر آگهی ویژه
دکتر محسن شهیدی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
08733289754 5-5
تهران,شهرک غرب آگهی ویژه
دکتر محمد سپه دوست
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02188367356 5-5
شریعتی,بالاتر از سه راه میرداماد آگهی ویژه
دکتر فریدون آشنائی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02122843289 5-5
تهران,جنت آباد مرکزی آگهی ویژه
دکتر عبدالحمید اسماعیلی
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02144404551 5-5
تهران,شریعتی بعد از ظفر آگهی ویژه
دکتر سیده ریحانه روحی پور
متخصص و فوق تخصص قلب و عروق
02122646532 0-5