دفتر:جاده قدیم قم جاد... آگهی ویژه
حسینی
پلاستیک
09122123004 0-5
تهران ، جاده قدیم قم ،... آگهی ویژه
آدرس کارخانه:جاده قدیم... آگهی ویژه
حیدری
پلاستیک
02156545264 0-5
ورامین خیرآباد صندوق پ... آگهی ویژه