کارخانه:کیلومتر35 اتوب...
برادران همتی
تولیدات پلاستیکی
02155215287 0-5
خ شهرزاد جنوبی.روبروی ... آگهی ویژه
غلامرضا سلطانی
تولیدات پلاستیکی
33895482 0-5
کیلومتر20جاده قدیم کرج... آگهی ویژه
مرتضی عرفانی
تولیدات پلاستیکی
02146825755 0-5