تهران,شهرک غرب آگهی ویژه
دکتر سیدحسین سجادی
طب مکمل(طب سنتی،سوزنی)
02188366570 5-5
مشهد,بلوار سیدرضی آگهی ویژه
دکتر محمدرضا کریمی فرزقی
طب مکمل(طب سنتی،سوزنی)
05136035585 5-5
تهران,مترو نواب آگهی ویژه
دکتر محمدحسن آزما
طب مکمل(طب سنتی،سوزنی)
02166848030 0-5
تهران,منطقه ٢٢ آگهی ویژه
آدرس مطب:تهران،خیابان ... آگهی ویژه
دکتر عبدالرحیم حزینی
طب مکمل(طب سنتی،سوزنی)
02162756500 0-5